Am candidat la funcția de președinte al OAR

Motivele pentru care am candidat

Ca arhitect, îmi doresc să mă pot ocupa de proiectare. Vreau ca proiectele să nu mai treneze timp de luni sau ani. Vreau ca toate construcțiile proiectate să fie sigure, de calitate, clienții mei să aibă un trai confortabil în casele lor, iar trecătorii să fie plăcut surprinși. Sunt un susținător al pieței libere și al avantajelor pe care concurența onestă le oferă atât consumatorilor, cât și furnizorilor de produse și servicii.
Îmi doresc ca fiecare proiect al meu să fie învecinat cu case frumoase, luminoase și bine construite, proiectate de colegi cu care să mă mândresc să concurez.
Am 25 de ani de experiență în proiectare. Am 50 de ani și nu mai am răbdare ca ceva bun să se întâmple de la sine. Îmi doresc ca, după 30 de ani, să nu mai fim o cultură periferică și mediocră.

Obiectivele mandatului de președinte

 1. Un mediu liber, concurențial și onest în piața proiectării și a construcțiilor. Reducerea corupției din sistemul de avizare, autorizare și control. Promovarea concursului de arhitectură pentru achizițiile publice de proiectare
 2. Reformarea sistemului de avizare, autorizare și control al calității în construcții
 3. Regulamente de urbanism mai bune
 4. Cadru de documentare și perfecționare online pentru arhitecți, sporirea competitivității și productivității firmelor și birourilor de arhitectură
 5. Vot online, universal, pentru alegerea conducerii OAR la toate nivelurile. Democratizarea organizației
 6. Educarea pieței de proiectare și construcții. Promovarea profesiei de arhitect

Activităţile concrete

pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez pentru atingerea obiectivelor propuse

 1. Anularea prevederilor neconstituționale și anticoncurențiale din proiectul pentru viitorul Cod al Construcțiilor. Finanțarea din Timbrul de Arhitectură a premiilor II și III pentru concursurile de arhitectură organizate de administrațiile publice și agențiile de stat. Campanie pentru eliminarea mecanismelor de corupție legate de avizarea și autorizarea construcțiilor.
 2. Inițierea unui proiect legislativ care să mute controlul (și responsabilitatea) pe calitatea și conformitatea construcțiilor, nu a documentelor birocratice, să scurteze ciclurile de investiții și să schimbe rolul administrație din avizator și emitent de autorizații în acela de controlor al calității produsului final. Lobby politic, campanii de marketing pentru promovarea unui nou sistem, atragerea partenerilor firești (investitori și constructori).
 3. Culegerea experienței relevante a miilor de arhitecți practicanți, sintetiza acesteia într-un Raport OAR privind perioada 1990-2022 și prezentarea acestuia decidenților politici pentru a crea bazele dezvoltării armonioase și durabile a tuturor localităților din România.
 4. Acțiuni pentru creșterea competitivității și productivității firmelor și birourilor de proiectare
  a. Revistă online (finanțată din Timbrul de Arhitectură și publicitate) pentru accesul la documentații tehnice, legale și privind managementul și promovarea firmelor și birourilor de arhitectură, incluzând cursuri de perfecționare în domeniul legal, financiar și economic și constituirea unei biblioteci online.
  b. Întocmirea de proiecte cadru (tip) pentru a ajuta firmele și birourile de proiectare să acceseze finanțări nerambursabile sau scheme de minimis, pentru dotarea firmelor și birourilor de arhitectură cu tehnică de calcul și software BIM.
  c. Extinderea serviciilor și încasărilor firmelor și birourilor de proiectare de arhitectură în zona de project management, incluzând și organizarea selecțiilor de ofertă, licitații, atribuirea lucrărilor de execuție. Asigurarea controlului întregului ciclu investițional de către arhitect.
  d. Acțiuni privind creșterea performanțelor manageriale și de promovare a firmelor și birourilor de proiectare: Cursuri de management, marketing, contabilitate pentru arhitecți și personalul firmelor și birourilor de proiectare de arhitectură. Crearea cu facultățile de arhitectură și cele economice a unor programe de MBA pentru arhitecți (Master of Business Administration).
 5. Vot online și democratizare: arhitect.app
  a. Introducerea votului online cel puțin la nivelul filialelor (conferințe online) până la modificarea Legii 184.
  b. Modificarea Legii 184 pentru introducerea votului universal pentru toate funcțiile de conducere.
  c. Transmiterea online a ședințelor CT și CN.
  d. Refacerea regulamentelor de funcționare.
 6. Educarea pieței și promovarea profesiei:
  a. Crearea de resurse online pentru viitorii clienți ai arhitecților, persoane fizice, dezvoltatori, autorități publice și agenții ale statului. Explicitarea ciclurilor investiționale, prezentarea serviciilor oferite de arhitecți în parcurgerea acestora, sublinierea importanței serviciilor oferite de arhitecți.
  b. Portalul arhitecturii pentru promovarea online, gratuită, a arhitecților, firmelor și birourilor de arhitectură. Acapararea căutărilor privind alegerea terenului, proiectare, alegerea constructorilor, controlul calității, costurile din construcții șamd către acest protal, prin calitatea și relevanța informațiilor. Prin sistemul de link-uri către paginile arhitecților și firmelor arhitecților din portal vor fi favorizate website-urile acestora în dauna furnizorilor altor servicii.

Ce este Ordinul Arhitecților

În opinia mea, Ordinul Arhitecților din România este într-un punct de cotitură. Ori va alege să ocrotească, susțină și promoveze concurența liberă între arhitecți creativi, competitivi și tot mai prosperi, precum și să impună un control eficient al construcțiilor, ori va fi desființat, mai devreme sau mai târziu, dând o lovitură mult prea grea profesiei pe care ar trebui s-o protejeze.

Ultimele postări: