OAR 2.0 – 5 Obiective

Spread the love
OAR 2.0

Ce este OAR 2.0

OAR 2.0 este o metaforă pentru un Ordin al Arhitecților care se reinventează. Ordinul își asumă un rol prin stabilirea unor obiective majore. Pentru orice organizație este important nu doar ce face și cum face. Vital este de ce face.

1. Sistemul de avizare, autorizare și control al calității construcțiilor trebuie regândit pentru a obține autorizații în doar 3-4 luni.

OAR trebuie să se folosească de prevederile art. 24 lit.c) din Legea 184/2001 pentru a propune reglementări legislative în vederea promovării lor pentru instituirea unui nou sistem de avizare, autorizare și control al calității construcțiilor.

Actualul regim de avizare și autorizare este o piedică în dezvoltarea României. Sunt descurajate investițiile, atât autohtone, cât și străine. Au de suferit atât investitorii privați, cât și cei instituționali. Absorbția fondurilor nerambursabile este încetinită de actualul sistem.

2. Regulamente de urbanism mai bune

Actualele regulamente de urbanism nu încurajează progresul și dezvoltarea. Ele nici nu protejează patrimoniul valoros.  Regulamentele actuale sunt adesea fie prea permisive, fie prea rigide. Ele devin o piedică în calea dezvoltării durabile și armonioase a satelor și orașelor, dar și ineficiente în a proteja zone urbane valoroase.

Avem nevoie de un nou Regulament General de Urbanism. Avem nevoie de mecanisme prin care arhitecții să ofere feedback administrației. Când un regulament nu rezolvă disfuncționalități existente, ori când creează unele noi, arhitecții trebuie să poată avertiza edilii orașelor și satelor.

3. Un mediu concurențial onest

Combaterea fenomenelor de concurență neloială, demantelarea mecanismelor care scot de pe piață un număr prea mare de proiecte publice şi private trebuie să fie o preocupare constantă. În paralel, trebuie garantat accesul facil la profesie, cu precădere arhitecților tineri.
Concurența liberă este singura cheie prin care calitatea crește, menținând accesul populației la servicii profesioniste. O piață liberă, funcțională și onestă va favoriza serviciile și arhitectura de calitate. Aceeași piață va elimina colegii necompetitivi, care nu reușesc să se perfecționeze.

4. Cadru (online) de documentare, studiu și perfecționare

Este nevoie de un cadru online, coerent și ținut la zi de documentare și studiu. Trebuie să includă bibliotecă legislativă și tehnică, cărți,  articole și studii provenite din cercetarea de specialitate, traduceri, contribuții proprii, cursuri online etc.

Dezvoltarea profesională continuă trebuie să fie un efect al competiției sănătoase dintre noi. Ea trebuie realizată în paralel, în directă legătură cu proiectarea. Nu trebuie în nici un fel impusă. Ea trebuie să asigure un avantaj competitiv, o creștere a productivității arhitecților.

5. Dezbateri și vot online

OAR poate fi un partener respectat doar dacă poartă mesajul a 10.000 de profesionişti.
Votul odată la 4 ani nu asigură reprezentativitatea necesară. Este momentul ca Ordinul să devină acea Agora unde arhitecții să decidă care sunt prioritățile, direcțiile de urmat, soluțiile şi strategiile de urmat.
Conducerea trebuie să solicite mandat din partea noastră în chestiunile de mare importanță.
Arhitecții pot fi forța care să coalizeze energiile creatoare pentru a promova progresul societății şi a creşte calitatea vieții în comunitățile din care facem parte.
Avem aliați fireşti în colegii ingineri, în constructori, în rândul producătorilor şi furnizorilor de materiale de construcții şi al celor de utilități.
Dar principalii aliați ne pot fi clienții, dezvoltatori mari sau familiile pentru care proiectăm atâtea case.

OAR 2.0 – Schimbarea de paradigmă

Degeaba vorbim despre reforma Ordinului. Dacă nu ne impunem nişte obiective ambițioase care să transforme radical nu doar cadrul în care profesăm, dar modul în care societatea va putea prospera, atunci OAR nu este decât o formă fără fond.

Schimbarea trebuie să pornească de la principii, de la obiective. Este mai puțin important ce vom face, cum vom face, decât de ce vom face. În jurul lui „de ce vom face” ne putem aduna majoritatea. Împreună putem apoi vedea cum ne vom atinge obiectivele. Restul, ca regulamentele de funcționare, bugete, organigramă, metodologii, grupuri de lucru, vor fi simple amănunte.

Sunt Octavian Ungureanu și candidez la Președinția Ordinului Arhitecților din România.