OAR 2.0- Votul direct

Spread the love
Arhitect Octavian Ungureanu / OAR 2.0 / OAR 2.0- Votul direct

Să votăm ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, nu texte stufoase cu regulamente!
Votul tehnic, pe articole, amendamente poate fi astfel rezervat forului legal al Ordinului, Consiliul Național.

Dezbateri Interne și Vot Direct în OAR

1. CONSULTAREA ARHITECȚILOR ȘI DEZBATERI PUBLICE.

Arhitecții trebuie să hotărască ce se întâmplă cu OAR. Conducerea Ordinului nu mai trenuie să fie ruptă de realitățile arhitecților. Aceștia trebuie să hotărască ce probleme sunt prioritare, ce soluții trebuie adoptate.

2. VOTUL DIRECT, ELECTRONIC

În privința alegerilor, sistemul de vot electronic trebuie inclus într-o revizie a Legii 184.
Ca nivel consultativ, votul electronic poate și trebuie să fie implementat cât mai repede. SIOAR permite din punct de vedere tehnic aceasta.

Votul online poate fi integrat într-un sistem de luare a deciziilor, astfel încât Consiliul Național, Colegiul Director și Președintele să știe permanent care sunt opțiunile arhitecților, astfel încât măsurile decise să se conformeze acestora.

Un sistem incluzând consultarea, dezbaterea și votul electronic poate fi un mod care să asigure și un feed-back real. Acest mecanism va permite adoptarea unor măsuri care să fie sustenabile, măsurabile, realizabile, realiste, ancorate în timp.

Filiala Brașov-Covasna-Harghita a testat deja un sistem de vot electronic care permite delegaților săi din Consiliul Național să cunoască opțiunile colegilor din teritoriu.

Participarea la decizii va permite unui număr tot mai mare să-și afirme cu responsabilitate ideile și va aduce mize reale dezbaterii publice.